Tôi có thể chạy scrip scgi?

Được sửa vào ngày:
cgi đơn giản scgi

Thật không may, chúng tôi không hổ trợ scgi.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!