Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể chạy scrip scgi?

Được sửa vào ngày:
cgi đơn giản scgi

Thật không may, chúng tôi không hổ trợ scgi.