Tôi có thể chỉ mua tên miền không?

Được sửa vào ngày:
tên miền chỉ mua tên miền

Bạn có thể chỉ mua tên miền và sử dụng nó một cách bình thường.

Kiểm tra và tiến hành đăng ký tên miền mới tại https://www.hostinger.vn/domain-checker