Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể chỉ mua tên miền không?

Được sửa vào ngày:
tên miền chỉ mua tên miền

Bạn có thể chỉ mua tên miền và sử dụng nó một cách bình thường.

Kiểm tra và tiến hành đăng ký tên miền mới tại https://www.hostinger.vn/domain-checker