Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể chuyển blog của tôi từ Blogger sang Hostinger không?

Được sửa vào ngày:
blog migrate chuyển blogger sang wordpress blogger blogspot wordpress blogger.com

Trang blog của bạn tại Blogger có thể được chuyển sang nền tảng WordPress để sử dụng trên Hostinger. Quá trình thực hiện rất đơn giản vì WordPress hỗ trợ quá trình tự động chuyển đổi này và bạn sẽ không tốn nhiều thời gian để thực hiện.

Bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết về cách chuyển từ blogger sang wordpress tại https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-migrate-from-blogger-to-wordpress (tiếng Anh)