Tôi có thể đặt quảng cáo AdSense hoặc các quảng cáo khác lên website của tôi không?

Được sửa vào ngày:
ads adsense quảng cáo

Bạn có thể đặt bất kỳ quảng cáo nào lên website của bạn có thể là AdSense hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào khác. Chúng tôi không giới hạn khách hàng bất cứ điều gì.

Tham khảo thêm cách đặt mã AdSense vào website của bạn dùng Website Builder tại link sau https://help.hostinger.vn/010267-Làm-sao-để-đặt-quảng-cáo-AdSense-khi-dung-Zyro-Website-Builder