Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể deploy một git repository không?

Được sửa vào ngày:
git repository deploy git

Chắc chắn là bạn có thể! Một GIT Repository, chẳng hạn như GitHub, có thể được sử dụng để triển khai và cài đặt trang web của bạn. Chỉ cần truy cập vào GITControl Panel để bắt đầu

Ở mục Create a New Repository, bạn thực hiện các cài đặt liên quan. Hãy chắc chắn rằng bạn nhâp Repository Address và Branch chính xác. Để Install Path rỗng nếu bạn muốn cài đặt vào thư mục gốc của website