Tôi có thể dùng phiên bản mới nhất của Laravel không?

Được sửa vào ngày:
Laravel

Tất nhiên là có thể. Trình cài đặt tự đông (Automatic Script Installer) sẽ giúp bạn cài đặt phiên bản mới nhất của Laravel PHP Framework giúp bạn có thể phát triển website dễ dàng