Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể gửi newsletters không?

Được sửa vào ngày:
newsletter giới hạn email email giới hạn smtp giới hạn gửi mail

Nếu bạn sử dụng trong giới hạn cho phép thì bạn vẫn có thể gửi newsletters cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng tài khoản của bạn sẽ bị khóa tự động nếu gửi thư rác hoặc sử dụng mass mail.

Các giới hạn SMTP (trên 1 giờ) ở các máy chủ Shared Hosting của chúng tôi như sau:

  • Trên tài khoản email: 200/500 (Premium/Business)
  • Trên domain: 1000/1000 (Premium/Business)

Các giới hạn Sendmail (PHP Sendmail) trên phút

  • Premium: 60
  • Business: 120

Hãy chú ý rằng các giới hạn SMTP được tính theo giờ và PHP Sendmail là trên phút

Những giới hạn là là mặc định và không thể thay đổi trên các gói Shared Hosting, tài khoản của bạn sẽ bị đình chỉ nếu vượt quá giới hạn. Nếu bạn cần một giới hạn lớn hơn để gửi được nhiều email hơn hãy xem qua các gói VPS của chúng tôi https://www.hostinger.vn/vps-hosting