Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể hạ cấp xuống Hosting miễn phí không?

Được sửa vào ngày:
hạ cấp

Gói Premium hoặc Business của bạn không thể hạ cấp xuống gói miễn phí. Tuy nhiên, bạn có thể xóa tài khoản Premium / Business của bạn và tạo lại gói Miễn phí.

Lưu ý quan trọng:  Đảm bảo bạn thực hiện sao lưu trước khi xóa tài khoản của mình, vì tất cả files, cài đặt, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khỏi tài khoản.

Bạn sẽ cần phải tải lên lại trang web, các tài khoản email.