Tôi có thể host anime hoặc hentai không?

Được sửa vào ngày:
hentai anime

Bạn có thể host anime trên tài khoản của mình nhưng hãy lưu ý rằng hentai bị cấm vì nó là một hình thức của các nội dụng "người lớn", và các anime không có giấy phép bản quyền cũng bị cấm

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!