Tôi có thể host bao nhiêu tên miền trên VPS?

Được sửa vào ngày:
domain tên miền host domain host tên miền vps

Chúng tôi không giới hạn số lượng tên miền mà bạn host trên một gói VPS. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu domain tùy thích.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các gói VPS của chúng tôi tại https://www.hostinger.vn/vps-hosting