Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể host bao nhiêu tên miền trên VPS?

Được sửa vào ngày:
domain tên miền host domain host tên miền vps

Chúng tôi không giới hạn số lượng tên miền mà bạn host trên một gói VPS. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu domain tùy thích.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các gói VPS của chúng tôi tại https://www.hostinger.vn/vps-hosting