Tôi có thể kiểm tra trạng thái chuyển tên miền ở đâu?

Được sửa vào ngày:
domain tên miền trang thái status domain transfer chuyển tên miền

Để kiểm tra trạng thái chuyển tên miền (domain transfer), bạn hãy vào mục “Domains” ở menu phía trên trong “Khu Vực Thành Viên” và sau đó chọn vào tên miền để xem thông tin hiển thị bên phải.