Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể kiểm tra trạng thái chuyển tên miền ở đâu?

Được sửa vào ngày:
domain tên miền trang thái status domain transfer chuyển tên miền

Để kiểm tra trạng thái chuyển tên miền (domain transfer), bạn hãy vào mục “Domains” ở menu phía trên trong “Khu Vực Thành Viên” và sau đó chọn vào tên miền để xem thông tin hiển thị bên phải.