Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể liên kết domain tới Shopify không?

Được sửa vào ngày:
shopify trỏ tên miền trỏ domain tới shopify liên kết domain tới shopify

Nếu bạn đã có domain,đây là một số bước để kết nối nó tới Shopify:

1. Thêm tên miền vào Shopify. 

2. Kết nối tới Shopify

3. Xác nhận kết nối tới Shopify.

Bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật tại Shopify để được hướng dẫn thêm