Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tạo nhiều tài khoản vào Control Panel cho khách hàng hoặc bạn bè không?

Được sửa vào ngày:
tạo tài khoản tạo nhiều tài khoản cho khách hàng tài khoản vào cpanel tài khoản quản trị email emails ftp mysql

Hiện tại bạn không tạo nhiều tài khoản đăng nhập vào cpanel cho từng website được, tuy nhiên, hầu hết các site bao gồm 3 yếu tố cơ bản: databases, e-mails và files (FTP)

Bạn có thể tạo 3 thông tin này từ trong cpanel của mỗi website để gửi cho bạn bè mình và họ có thể quản lý mà không gặp vấn đề gì


1) Tạo tài khoản FTP ở Control Panel -> Tài khoản FTP (bạn chọn thư mục nào thì người khác sẽ vào được thư mục đó thôi)2) Tạo email qua Control Panel -> Tài khoản Email, sau đó họ có thể truy cập qua webmail.hostinger.vn (chỉ có gói trả phí mới tạo được email) và truy cập POP3/IMAP or SMTP.3) Bạn có thể tạo MySQL users qua Control Panel -> MySQL Databases, và cung cấp thông tin db name, db user, password, sau đó họ có thể truy cập qua phpmyadmin.hostinger.vn