Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tạo tài khoản cho khách hàng của tôi vào các Hosting hiện có không?

Được sửa vào ngày:
Tạo tài khoản cho khách hàng FTP FTP account tài khoản FTP

Hiện tại bạn không thể tạo thêm các đăng nhập cho bất kỳ tài khoản Hosting nào có sẵn của bạn, tuy nhiên, hầu hết các trang web bao gồm 2 yếu tố cốt lõi: cơ sở dữ liệu và tập tin (FTP). Bạn có thể tạo thông tin đăng nhập cho bạn bè/khách hàng của bạn cho những yếu tố này và họ sẽ có thể quản lý trang web và email của họ mà không gặp vấn đề gì:

Bạn có thể tạo một tài khoản FTP bị hạn chế thông qua Control Panel -> FTP accounts. Khách hàng của bạn sẽ có thể quản lý đầy đủ các tập tin trên trang web của họ.

Bạn cũng có thể tạo thêm tài khoản MySQL (MySQL User) thông qua Control Panel -> MySQL. Họ sẽ có thể quản lý cở sở dữ liệu MySQL database dùng giao diện phpMyAdmin tại địa chỉ http://phpmyadmin.hostinger.vn/

Ngoài ra nếu có nhu cầu sử dụng email, bạn cũng có thể  tạo email qua cPanel -> Email, và cung cấp thông tin email để họ truy cập qua https://webmail.hostinger.vn, hoặc cũng có thể lấy thông tin email để cài lên mail client như outlook.