Tôi có thể thay đổi phiên bản PHP không?

Được sửa vào ngày:
phiên bản php php version

Bạn có thể thay đổi phiên bản PHP được sử dụng cho website của mình bất cứ khi nào cần dùng thông qua Control Panel

Chi tiết hướng dẫn tại https://help.hostinger.vn/070393-Làm-sao-để-thay-đổi-phiên-bản-PHP-trên-tài-khoản-của-tôi