Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể thay đổi phiên bản PHP không?

Được sửa vào ngày:
phiên bản php php version

Bạn có thể thay đổi phiên bản PHP được sử dụng cho website của mình bất cứ khi nào cần dùng thông qua Control Panel

Chi tiết hướng dẫn tại https://help.hostinger.vn/070393-Làm-sao-để-thay-đổi-phiên-bản-PHP-trên-tài-khoản-của-tôi