Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể thay đổi tên miền vừa mới mua không?

Được sửa vào ngày:
tên miền đổi tên miền domain change domain

Nếu bạn mua sai tên miền (domain) hoặc thay đổi ý kiến, hãy nhanh chóng kiểm tra phần Hiện trạng của tên miền (status), nếu hiện trạng của tên miền Chưa hoạt động bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua LiveChathoặc gửi yêu cầu hỗ trợ để chúng tôi đăng ký tên miền khác cho bạn.

Một khi tên miền đã được đăng ký và hiện trạng đã chuyển thành HOẠT ĐỘNG (Active) thì bạn không thể thay đổi được nữa

Để kiểm tra trạng thái của tên miền, truy cập vào tài khoản Hostinger và chọn mục Tên miền