Tôi có thể thay đổi tên miền vừa mới mua không?

Được sửa vào ngày:
tên miền đổi tên miền domain change domain

Nếu bạn mua sai tên miền (domain) hoặc thay đổi ý kiến, hãy nhanh chóng kiểm tra phần trạng thái của tên miền (status), nếu trạng thái của tên miền chưa được kích hoạt (Active) bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua LiveChat hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ để chúng tôi đăng ký tên miền khác cho bạn.

Một khi tên miền đã được đăng ký và trang thái đã chuyển thành kích hoạt (Active) thì bạn không thể thay đổi được nữa

Để kiểm tra trạng thái của tên miền, truy cập vào tài khoản Hostinger và chọn mục Domains

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!