Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tìm bảng giá ở đâu?

Được sửa vào ngày:
bảng giá

Danh sách bảng giá cho các gói Shared Hosting hiện tại của Hostinger.vn

 

Premium (tháng/tổng/mức giảm)

3 tháng

192000

576000

0%

6 tháng

110000

660000

43%

12 tháng

104000

1248000

46%

24 tháng

83000

1992000

57%

36 tháng

71000

2556000

63%

48 tháng

63000

3024000

67%

 

Business (tháng/tổng/mức giảm)

3 tháng

364000

1092000

0%

6 tháng

208000

1248000

43%

12 tháng

187000

2244000

49%

24 tháng

166000

3984000

54%

36 tháng

147000

5292000

60%

48 tháng

144000

6912000

60%