Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tìm các giới hạn PHP cho tài khoản của tôi ở đâu?

Được sửa vào ngày:
php limit giới hạn php phpinfo thông tin php

Để xem trang phpinfo của máy chủ nơi bạn có tài khoản của bạn, vui lòng đăng nhập vào File Manager và tạo file phpinfo.php trong thư mục /public_html và thêm đoạn mã sau:

<?php
// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();
?> 

Sau đó mở trình duyệt vào domain.com/phpinfo.php để xem các giới hạn PHP của bạn