Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tìm file error logs của website ở đâu?

Được sửa vào ngày:
error logs

Bạn có thể tìm thấy file error logs của website bạn bằng cách truy cập vào File Manager trong Control Panel, đó là thư mục .logs