Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tìm logs sử dụng CPU ở đâu?

Được sửa vào ngày:
cpu log

Hostinger không lưu giữ lại nhật ký sử dụng CPU (logs). Một khi tài khoản sử dụng CPU đạt tới giới hạn và bắt đầu vượt mức giới hạn tài nguyên thì sẽ nhận được một thư cảnh báo tự động.