KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
00
GIỜ
31
PHÚT
27
GIÂY

Tôi có thể tìm logs sử dụng CPU ở đâu?

Được sửa vào ngày:
cpu log

Hostinger không lưu giữ lại nhật ký sử dụng CPU (logs). Một khi tài khoản sử dụng CPU đạt tới giới hạn và bắt đầu vượt mức giới hạn tài nguyên thì sẽ nhận được một thư cảnh báo tự động.