Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tìm Nameservers ở đâu?

Được sửa vào ngày:
DNS nameservers thông tin nameserver nameserver hostinger gateway ns trỏ tên miền record

Trước khi bạn có thể dùng tên miền với tài khoản Hosting, nó cần phải được trỏ tới Nameservers của Hostinger.

Để tìm chính xác Nameservers, hãy truy cập vào Control Panel của tài khoản Hosting, tìm đến mục Thông tin chi tiết

Ở trang  mở ra, bạn sẽ thấy mục Thông tin Nameserver. Đây chính xác là Nameserver mà bạn cần phải thực hiện trỏ tên miền về trước khi có thể truy cập website qua tên miền.

Lưu ý:

  • Nameserver chỉ có thể được thiết lập tại nhà đăng ký tên miền của bạn
  • Một vài nhà đăng ký không cho phép thay đổi Nameserver, lúc này bạn chỉ có thể dùng A Record để trỏ tên miền tới tài khoản Hosting (phần A Record này chính là Địa chỉ IP website được tìm thấy ở mục Thông tin chi tiết)
  • Thay đổi Nameservers cho tên miền cần 24-48 giờ để cập nhật. Trong thời gian này, website của bạn có thể sẽ không truy cập được qua tên miền.