Tôi có thể tìm Nameservers ở đâu?

Được sửa vào ngày:
DNS nameservers thông tin nameserver nameserver hostinger gateway

Trước khi bạn có thể dùng Domain với tài khoản Hosting của bạn, nó cần phải được trỏ tới Nameservers

Để tìm chính xác Nameservers để trỏ Domain của bạn tới, hãy truy cập vào Control Panel của tài khoản Hosting, tìm đến mục Details

Ở trang  mở ra, bạn sẽ thấy mục Nameserver Details. Đây chính xác là Nameserver mà bạn cần phải thực hiện trỏ Domain của bạn về trước khi Domain có thể hoạt động

Lưu ý:

Nameserver chỉ có thể được thiết lập tại nhà đăng ký Domain của bạn

Một vài nhà đăng ký không cho phép thay đổi Nameserver, lúc này bạn chỉ có thể dùng A Record để trỏ tên miền tới tài khoản Hosting (phần A Record này chính là Website IP Address được tìm thấy ở mục Website Details hoặc ở mục Nameserver Details trong Control Panel)

Thay đổi Nameservers cho Domain cần 24-48 giờ để cập nhật. Trong thời gian này, website của bạn có thể sẽ không truy cập được qua Domain

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!