Tôi có thể tìm thấy các thông tin tài khoản Hosting ở đâu?

Được sửa vào ngày:
thông tin tài khoản thông tin tài khoản hosting

Các thông tin chi tiết về tài khoảng Hosting của bạn được tìm thấy ở mục Thông tin chi tiết trong Control Panel

  • Thông tin về nameserver
  • Thông tin về IP, server hostname, domain name
  • Thông tin về email (các thông tin giúp bạn cài đặt trình đọc email Outlook/Thunderbird)
  • Thông tin về FTP