Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tìm thấy các thông tin tài khoản Hosting ở đâu?

Được sửa vào ngày:
thông tin tài khoản thông tin tài khoản hosting

Các thông tin chi tiết về tài khoảng Hosting của bạn được tìm thấy ở mục Thông tin chi tiết trong Control Panel

  • Thông tin về nameserver
  • Thông tin về IP, server hostname, domain name
  • Thông tin về email (các thông tin giúp bạn cài đặt trình đọc email Outlook/Thunderbird)
  • Thông tin về FTP