Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể tìm thấy files cấu hình của ZenCart ở đâu?

Được sửa vào ngày:
zencart cấu hình file cấu hình file cài đặt

Files cấu hình của ZenCart chứa thông tin quan trọng về cơ sở dữ liệu MySQL, cài đặt URL và nhiều tùy chọn khác.

Bạn có thể xác định vị trí files cấu hình của ZenCart thông qua File Manager (nằm trên Control Panel) hoặc bằng cách sử dụng một trình FTP.

Files này nằm trong thư mục /includes và tên là configure.php.

Ví dụ: nếu bạn cài đặt ZenCart trực tiếp trên domain.com, files hình sẽ nằm trong public_htm/includes/configure.php Trong trường hợp bạn cài ở một thư mục khác, chẳng hạn như domain.com/shop, tệp cấu hình sẽ là Nằm trong public_html/shop/includes/configure.php