Tôi có thể xem các hoạt động của tài khoản Hosting như thế nào?

Được sửa vào ngày:
hosting hoạt động của tài khoản tài khoản hosting nhật ký hoạt động

Bất kỳ hoạt động nào bạn thực hiện trên Control Panel đều được ghi lại và địa chỉ IP thực hiện cũng được ghi lại. Điều này rất quan trọng để đảm bảo chỉ có bạn có quyền truy cập vào tài khoản của chính bạn, cũng như cách tuyệt vời để nhớ chính xác những gì bạn đã thay đổi hoặc bổ sung từ vài tuần trở lại. Để tìm bản ghi đầy đủ, hãy truy cập Activity Log Control Panel

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!