Tôi có thể xem danh sách các mã nguồn được hỗ trợ bởi trình Auto Installer ở đâu?

Được sửa vào ngày:
auto installer mã nguồn tự cài danh sách mã nguồn

Chúng tối sử dụng trình Auto Installer của Installatron. Bạn có thể xem danh sách chi tiết các mã nguồn được hỗ trợ tại http://installatron.com/apps