Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi có thể xem danh sách các mã nguồn được hỗ trợ bởi trình Auto Installer ở đâu?

Được sửa vào ngày:
auto installer mã nguồn tự cài danh sách mã nguồn

Chúng tối sử dụng trình Auto Installer của Installatron. Bạn có thể xem danh sách chi tiết các mã nguồn được hỗ trợ tại http://installatron.com/apps