Tôi có thể xem thông tin cấu hình PHP ở đâu?

Được sửa vào ngày:
phpinfo thông tin php

Để xem thông tin về tất cả các thiết lập của PHP hay phpinfo() bạn hãy truy cập vào Control Panel, đến mục PHP Info

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!