Tôi có thể xóa toàn bộ tài khoản Hostinger của tôi không?

Được sửa vào ngày:
xóa toàn bộ tài khoản hostinger xóa tài khoản hostinger xóa hoàn toàn deleting

Vì các lý do an ninh, bạn sẽ không thể xóa toàn bộ tài khoản Hostinger của mình. Bạn có thể chỉnh sửa lại các thông tin một các ngẫu nhiên nếu không có nhu cầu sử dụng nữa, như thông tin email trong trang cá nhân

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!