Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi gặp lỗi "421 too many connections" khi kết nối FTP

Được sửa vào ngày:
421 too many connections

Nếu bạn dùng FileZilla: để giới hạn số kết nối đến một server đã được lập trước đó, bạn vào Site Manager, chọn tab Transfer Settings, đặt giá trị là 4 cho mục "limit number of simultaneous connections". Nếu server chưa được lập trước thì bạn vào Edit -> Settings -> Transfers, đặt giá trị 4 cho "Maximum simultaneous transfers"

Thực hiện điều này sẽ giúp bạn không phải gặp lỗi khi kết nối FTP

Tất cả các trình FTP đều có tùy chọn cho phép bạn giới hạn lại giá trị "maximum simultaneous transfers" để không gặp lỗi kết nối

Để tăng tốc độc upload, chúng tôi khuyên bạn nên nén lại các files dữ liệu (dạng zip) sau đó tải lên máy chủ rồi dùng trình File Manager ở Control Panel để giải nén