Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi gặp lỗi "Disk Full", làm sao để khắc phục?

Được sửa vào ngày:
disk full disk full 522 522

Bạn chỉ thấy lỗi "Disk Full" khi bạn sử dụng dịch vụ gói Hosting miễn phí (Free). Server trả phí không gặp lỗi này do sử dụng hệ thống cao cấp hơn và hoàn toàn riêng biệt với Server Free. Nên nếu bạn cần dùng gấp, hoặc không phải lo lắn đến các vấn đề nào khác nữa, hãy cân nhắc đầu tư lên gói Premium luôn để có thể kinh doanh lâu dài.

Nhiều thành viên đã đăng ký bằng tool tự động hoặc lạm dụng đăng ký nhằm mục đích khác ngoài việc dựng website thông thường, việc này góp phần gây quá tải server free. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã biết và đang tìm xóa bớt các tài khoản này để giải phóng dung lượng.