Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi gặp lỗi Internal Server Error (500), xin hãy giúp tôi!

Được sửa vào ngày:
Internal Server Error 500 lỗi internal server error lỗi 500

Có rất nhiều nguyên nhân làm xuất hiện lỗi Internal Server Error, trong hầu hết các trường hợp lỗi này thường do cấu hình sai trong file .htaccess

Nếu bạn gặp lỗi 500 Internal Server Error khi chạy một website WordPress, xin hãy xem hướng dẫn này để khác phục.

Mặc dù điều này thường xảy ra là do các lỗi trong mã nguồn website nhưng nó cũng có thể xảy ra do cách đặt quyền trên tập tin hoặc các tập tin liên quan, các thư mục không chính xác

Bạn cần phải chắc chắn rằng:

Các đường dẫn của mã nguồn được cài đặt chính xác

Các mã nguồn được tải lên đúng chuẩn định dạng (ASCII hoặc Binary - hãy kiểm tra kỹ phần hướng dẫn của các mã nguồn này, thông thường là ASCII)

Một lỗi khác là do CHMOD quyền trên các tập tin, thư mục. Thông thường là 755 hay rwxr-xr-x

Sau đây là một số giải pháp giúp bạn khác phục lỗi này

Kiểm tra file .htaccess thật kỹ, nếu bạn đã thêm mã cấu hình vào thì hãy đảm bảo nó chính xác và không chứa lỗi. Để kiểm tra file. htaccess có thật sự gây lỗi hay không, bạn hãy đổi tên hoặc xóa nó đi (đừng quên sao lưu lại)

Mã PHP Timing Out. Nếu mã PHP của bạn tạo kết nối đến một mạng khác, kết nối này có thể bị timing out. Nếu có quá nhiều kết nối được thực hiện và chúng bị time out nó có thể tạo ra lỗi. Để tránh điều này, chúng tôi khuyên bạn nên lập trình mã PHP với các qui tắc về time out

Kiểm tra Error logs. Nếu mã PHP liên quan đến lỗi này, thì nó sẽ được ghi lại ở thư mục .logs của bạn. Hãy kiểm tra chúng, nếu thật sự có lỗi, bạn có thể tìm kiếm cách giải quyết các vấn đề liên quan trên mạng

Tìm kiếm trên Google với từ khóa là tên mã nguồn bạn sử dụng + internal server error. Ví dụ như: bạn sử dụng mã nguồn WordPress và gặp lỗi này thì hãy dùng từ khóa Wordpress internal server error Fix. Thông thường sẽ có nhiều người gặp lỗi tương tự như bạn và bạn sẽ tìm được cách khắc phục.