Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi gặp lỗi "Warning: ftp_mkdir() failed"

Được sửa vào ngày:
Warning: ftp_mkdir() failed ftp_mkdir()

Để sửa lỗi này bạn cần chạy công cụ "Fix File Ownership" ở Control Panel