Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi gặp lỗi "Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress"

Được sửa vào ngày:
PHP installation missing MySQL extension WordPress lỗi php mysql

Lỗi "Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress" có thể xuất hiện nếu phiên bản PHP không tương thích với mã nguồn wordpress, có nghĩa là cài đặt WordPress của bạn rất có thể là đã lỗi thời. Vì phần mở rộng MySQL không được hỗ trợ (không còn hỗ trợ) từ PHP 7.0 trở lên, việc thay đổi phiên bản PHP của bạn thành 5.6 hoặc thấp hơn sẽ khắc phục được vấn đề này.

Bạn có thể được thực hiện thay đổi phiên bản PHP thông qua phần Cấu hình PHP trong Control Panel của bạn.