Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi không thể thanh toán với Credit Card hoặc Paypal

Được sửa vào ngày:
paypal credit card thẻ tín dụng không thể thanh toán thanh toán

Nếu bạn gặp khó khăn với việc thành toán bằng Credit Card thì hãy kiểm tra lại các thông tin cá nhân của mình cũng như số CCV cho chính xác và cũng hãy đảm bảo rằng bạn có đủ số dư để thanh toán

Nếu bạn muốn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ của bạn, hãy sử dụng thẻ Visa/Master. Bạn cần chọn USD nếu dùng các loại thẻ thanh toán khác

Chúng tôi cũng hỡ trợ bạn thanh toán bằng tài khoản ngân hàng ở Vietnam, hãy chọn Bank Transfer để nhận được thông tin thanh toán cũng như những hướng dẫn để thực hiện và xác nhận.

Nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng thanh toán qua Paypal, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Paypal để được trợ giúp.