Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi không thể truy cập vào Website, tôi nghĩ website không hoạt động

Được sửa vào ngày:
không thể truy cập website không hoạt động không hoạt động

Đôi lúc website của bạn có thể không truy cập được, hãy chắc chắn ràng điều này không phải lỗi từ chính máy tính của bạn.

Các bước sau sẽ giúp bạn khắc phục các lỗi cục bộ

  1. Xóa cache trình duyệt, xem thêm hướng dẫn tại https://www.hostinger.com/tutorials/other/how-to-clear-browser-cache (tiengs Anh)
  2. Sử dụng một trình duyệt khác
  3. Dùng một máy tính khác hay một thiết bị khác
  4. Khởi động lại modem hoặc router
  5. Tắt Firewalls hoặc chương trình Anti-virus
  6. Sử dụng Google DNS, xem thêm hướng dẫn tại https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using
  7. Kiểm tra lại website của bạn dùng các công cụ trực tuyến chẳng hạn http://downforeveryoneorjustme.com/
  8. Thử truy cập thông qua proxy https://hide.me/en/proxy

Nếu các cách trên không giúp bạn, xin vui lòng liên hệ ngay đến bộ phận hỗ trợ thông qua Help Desk hoặc LiveChat