Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi không thể xác nhận website của tôi dùng Google Webmaster Tools

Được sửa vào ngày:
google webmaster tool webmaster tool

Tôi không thể xác nhận website của tôi dùng Google Webmaster Tools

Nếu bạn đã tải lên file xác nhận của Google vào thư mục /public_html mà vẫn không thể xác nhận thì hãy tắt file .htaccess (đổi tên nó thành một tên khác) và tiến hành xác nhận lại.

Để hủy file .htaccess, hãy đổi tên .htaccess thành một tên bất kỳ

Tìm hoặc tạo file .htaccess trong bài hướng dẫn này: https://www.hostinger.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-tim-hoac-tao-file-htaccess/

Ngoài ra bạn có thể dùng các phương pháp khác để xác nhận website qua google webmaster tool: https://support.google.com/merchants/answer/176793?hl=en