Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi nên để IP gì vào cấu hình CloudFlare?

Được sửa vào ngày:
cloudflare ip cấu hình ddos

Bạn có thể tìm thấy IP cho website của mình bằng cách vào Control Panel -> Thông tin chi tiết để nhập vào CloudFlare