Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi nhìn thấy dấu chấm hỏi và ký tự lạ trên website của tôi

Được sửa vào ngày:
chấm hỏi ký tự lạ ký tự tên miền lỗi web

Nếu bạn thấy ký tự lạ xuất hiện trên website, nó liên quan đến việc database của bạn gặp lỗi hoặc trang web có vấn đề về giải mã. Để sửa lỗi này, page encoding phải được đổi. website của bạn cần có UTF-8 meta tag:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Bạn cũng có thể thêm dòng sau vào đầu trang index.php:

 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

Cũng có thể do files của bạn đã được encode với UTF8 with BOM. Bạn nên mở những file này trên máy tính và encode lại với dạng UFT8 Without Bom. Sau đó upload lại. Bạn có thể đổi encoding bằng phần mềm text editor như Notepad++