Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tôi tìm thông tin về tài khoản email của tôi ở đâu?

Được sửa vào ngày:
email thông tin email tài khoản email tìm thông tin email

Để có thể dùng Outlook hoặc Thunderbird để truy cập vào tải khoản email, bạn cần cung cấp các thông số về máy chủ (host), cổng (port) cũng như tên đăng nhập và mật khẩu. Những thông tin này sẽ khác nhau tùy theo phương thức (Protocol) mà bạn sử dụng.

Tất cả những thông tin cần thiết được tìm thấy ở mục Email Accounts trong Control Panel

Trong giao diện Email Accounts, bấm vào dấu + phía trước mỗi tài khoản email để mở ra thêm các tùy chọn. Bấm vào Info, một cửa sổ mới sẽ hiển thị toàn bộ các thông tin về tài khoản email của bạn

Lưu ý:

Bạn cần điền chính xác các thông tin để kết nối đến tài khoản email, nếu Outlook/Thunderbird báo lỗi, hãy chú ý đến các ký tự đặc biệt cũng như cổng kết nối (port)

Nếu bạn cần thêm thông tin về cách cài đặt cho Outlook, xin hãy xem hướng dẫn này (hoạt động trên tất các các chương trình đọc email khác)