Tôi vô tình xóa mất DNS Zone, làm thế nào để khôi phục nó?

Được sửa vào ngày:
dns dns zone khôi phục dns

Bạn đừng lo lắng khi vô tình xóa mất các giá trị trong DNS Zone của tên miền, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại các giá trị mặc định bằng cách truy cập vào mục Domains trong Control Panel, chọn DNS Zone ở tên miền mà bạn cần khôi phục.

Kéo xuống phía dưới, mục “Reset to Defaults” cho phép bạn thiết lập lại các giá trị mặc định cho tên miền.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!