Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Tracert đôi lúc hiển thị kết nối times out

Được sửa vào ngày:
tracert traceroute tracer ping

Nếu bạn nhìn thấy kết nối tracert bị time out đôi lúc, thường là do kết nối từ phía bạn tới server IP bị chặn. chúng tôi không làm được gì nhiều. Tuy nhiên bạn có thể thử các cách sau:

1. Liên hệ và cho chúng tôi biết địa chỉ IP của bạn. bạn có thể check IP qua trang sau: http://whatismyipaddress.com/

2. Liên hệ với ISP và hỏi họ đổi định hướng tới server của chúng tôi.

3/ Thử dùng Namebech software, cho bạn tự động điều hướng. Bạn có thể tải ứng dụng qua: http://code.google.com/p/namebench/downloads

4. Thử dùng dịch vụ Cloudflare để tăng khả năng uptime và hiển thị cache website trong trường hợp có lỗi xảy ra