Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Trỏ tên miền (domain) đến VPS

Được sửa vào ngày:
trỏ tên miền domain đến vps đến vps vps

Trước khi Domain có thể hoạt động với VPS của bạn, điều bạn cần làm đầu tiên là thực hiện trỏ Domain đến VPS.

Có 2 cách để thực hiện điều này:

1. Trỏ A Record của domain về IP của VPS: thực hiện ở phần Tên miền, mục DNS Zone trong Control Panel

Với example.com là tên miền của bạn và giá trị 31.220.104.172 thay bằng IP chính xác của VPS

2. Bạn cũng có thể tạo Child Nameservers ở phần Quản lý tên miền và trỏ nó tới IP của VPS, sau đó đổi nameserver của domain bạn thành Child Nameserver này. Tìm hiểu thêm về child nameserver tại https://help.hostinger.vn/308721-Child-Nameservers-là-gì

Bạn cũng cần tạo thêm các bảng ghi DNS Zone cho tên miền trong gói VPS.

Các hướng dẫn cụ thể bạn cần thảm khảo