Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

TUN/TAP là gì? Nó có trên Server của tôi không?

Được sửa vào ngày:
TUN/TAP tun tap

Trong mạng máy tính, TUN/TAP là các thiết bị hạt nhân mạng ảo, đó là các thiết bị mạng được hỗ trợ hoàn toàn bằng phần mềm, chúng khác với các thiết bị mạng thông thường được sao lưu bằng phần cứng như các bộ điều hợp mạng (adapters). Điều này được yêu cầu để thiết lập một VPN trên gói VPS của bạn.

Bạn có thể bật/tắt TUN/TAP ở Control Panel của Server như hình minh họa bên dưới.

Xin hãy chờ ít nhất 5 phút để thay đổi có hiệu lực.

Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách chạy lệnh

 
cat /dev/net/tun

và kết quả là

cat: /dev/net/tun: File descriptor in bad state