Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Vì sao thư mục được đặt password hỏi hai lần password?

Được sửa vào ngày:
htpasswd password pass htaccess bảo vệ hai lần directory

Điều này xảy ra khi bạn đặt password cho subfolder trong tài khoản của bạn. Nếu có file .htaccess trên subfolder bạn đặt pass, webserver Apache sẽ hiểu  lầm và hỏi bạn password mỗi file .htaccess nó tìm thấy trong đường dẫn.

Để giải quyết vấn đề này, một là dời password protection sang webroot hay là loại bỏ quyền rewrite/redirections.