Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Vì sao tôi không thể sửa tất cả cấu hình server

Được sửa vào ngày:
cấu hình server sửa php.ini sửa cấu hình

Hãy lưu ý là chúng tôi đang cung cấp dịch vụ shared hosting, có nghĩa là một server chứa nhiều tài khoản thành viên. 

Chúng tôi không thể sửa một số thông số cấu hình của PHP/Apache/MySQL, vì nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu năng và giảm tính an toàn hệ thống. Hầu hết các thông tin có thể chỉnh được bạn đều có thể làm qua .htaccess file

Tuy nhiên, chúng tôi có cung cấp máy chủ ảo (VPS), đây là gói dịch vụ riêng bạn có thể điều chỉnh theo ý thích