Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Website của tôi đã bị xóa, làm sao để tôi khôi phục lại?

Được sửa vào ngày:
khôi phục bị xóa website bị xóa khôi phục website

Nếu bạn hủy tài khoản Hosting trước ngày hết hạn, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại bằng cách nhấn vào nút Restore trong dánh sách tài khoản Hosting hiện tại (trạng thái là Deactivated)

Nếu website của bạn đã bị xóa vĩnh viễn, để khôi phục lại bàn cần phải có một bản sao lưu trên máy tính cá nhân hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ, họ sẽ giúp bạn tìm lại bản sao lưu còn lưu trên các máy chủ của Hostinger.

Bạn có thể làm theo hướng dẫn sao đây để khôi phục lại website từ một bản sao lưu trên máy tính bạn:

  • Tạo lại tài khoản
  • Tải lên tập tin sao lưu thông qua mục Import Website trong Control Panel hoặc tải lên bằng một trình FTP. Hãy nhớ rằng tất cả các tập tin phải được đặt trong thư mục public_html
  • Tạo lại cơ sở dữ liệu database ở mục MySQL Database, và nhập lại cở sở dữ liệu thông qua phpMyAdmin
  • Kiểm tra lại các tập tin cấu hình sao cho chính xác với các thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu mới

Chú ý: bạn cũng cần chuyển Nameserver của tên miền đến Hostinger. Cách làm tham khảo tại https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-point-domain-to-hostinger