Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Website của tôi không bảo mật!

Được sửa vào ngày:
secure site ssl https bảo mật

Nếu bạn thấy lỗi trên trình duyệt của mình có nghĩa là website của bạn không an toàn, hãy thử truy cập trang web của bạn qua giao thức HTTP (kết nối không an toàn), chẳng hạn như http://www.domainname.com.

Bạn phải cài đặt chứng chỉ SSL để truy cập vào trang web của bạn thông qua giao thức HTTPS (kết nối an toàn), chẳng hạn như https://www.domainname.com.

Nếu bạn muốn trang web của mình hoạt động qua giao thức HTTPS, đây là một số bước để giúp bạn:

  1. Đảm bảo bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL cho tài khoản của mình. Bạn có thể mua từ Hostinger (Khu vực thành viên > SSL) hoặc mua chứng chỉ ở một nơi khác. Sau khi chứng chỉ của bạn được kích hoạt, bạn có thể cài đặt nó từ phần Control Panel > SSL.
  2. Khi chứng chỉ đã được cài đặt, bạn có thể truy cập trang web của mình qua giao thức HTTPS, chẳng hạn như https://www.domainname.com
  3. Nếu bạn nhận được lỗi "trang web không an toàn", có nghĩa là các tài nguyên của trang web của bạn không được tải qua giao thức HTTPS. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sửa đổi mã trang web của bạn theo cách thủ công, hoặc thông qua phần quản lý trên các ứng dụng như WordPress. Dưới đây là một số hướng dẫn để trợ giúp: https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-use-https-on-wordpress. Bạn có thể kiểm tra tất cả các tài nguyên có vấn đề tại https://www.whynopadlock.com
  4. Cuối cùng, nếu bạn muốn trang web của mình được tự động chuyển hướng đến HTTPS, hãy kiểm tra https://www.hostinger.com/tutorials/ssl/forcing-httpshttps://www.hostinger.com/tutorials/wordpress/how-to-use-https-on-wordpress