KHUYẾN MÃI HÈ giảm 90%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
17
GIỜ
16
PHÚT
48
GIÂY

Website của tôi không hiển thị hình ảnh?

Được sửa vào ngày:
hiện thị hình ảnh hiển thị hình ảnh

Hãy chắc chắn rằng hình ảnh đã được tải lên máy chủ.

Kiểm tra xem nếu mã nguồn HTML có đường dẫn chính xác đến hình ảnh hay chưa?. Kiểm tra liên kết tuyệt đối (domain.com/hinhanh.jpg) có hiển thị hình hay không. Đồng thời, lưu ý tên files là phân biệt chữ hoa với chữ thường, vì vậy nếu hình ảnh của bạn được đặt tên là "image.jpg" và mã nguồn của bạn chứa liên kết đến "Image.jpg", nó sẽ không được hiển thị.