KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
01
GIỜ
54
PHÚT
48
GIÂY

WordPress của tôi bị hack, làm thế nào để lấy lại password admin

Được sửa vào ngày:
wordpress hack wp-admin hack wordpress password reset reset pass lấy pass mất pass đổi password

Nếu wordpress password bị thay đổi, bạn có thể reset nó lại bằng cách chỉnh sửa trong database trực tiếp. Để làm việc này, bạn có thể sử dụng phpMyAdmin từ CPanel. 

Khi chọn database trong phpMyAdmin, bạn sẽ thấy các bảng hiện ra.  Mở SQL tab (thanh navigation trên cùng)

Trong khu vực văn bản, viết thêm đoạn query sau:

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( 'new_password_here' ) WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin_username";

"new_password_here" - thay thế bằng password bạn muốn dùng. 
"admin_username" - thay thế bằng username mà bạn muốn thay password

Khi hoàn tất chỉnh sửa, click nút Go để submit query. Nếu hiện lên message màu xanh (query thành công), thì bạn có thể login vào wordpress với password mới vừa cài đặt lại.