Zyro Contact Form không gửi email cho tôi?

Được sửa vào ngày:
contact form email gửi email không gửi được email

Trong phần Website Builder, bạn rê chuột chọn vào contact form, tiếp tục chọn menu Properties khi bấm chuột vào icon hình cây bút chì

Trong tab E-mail settings, bạn nhập vào địa chỉ email nhận thư, bấm Apply để lưu lại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!