Cách rename branch git và một số tác vụ quản lý branch

Khi làm việc với Git, đôi khi bạn đặt tên branch không hay nhưn muốn dự án được gọn gàng hơn. Vấn đề này rất đơn giản xử lý, vì vậy hãy xem chúng ta làm thế nào để rename branch git trên cả local và remote Git nhé. Chúng tôi cũng sẽ giải thích ngắn về Git repositories là gì và thêm những lệnh hữu dụng khác vào. Git khác với Github, xem bài viết này để biết Github là gì.

Cách Rename Branch Git trên máy local

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã chọn branch bạ muốn rename:

git checkout old-name

Nếu bạn muốn xem danh sách local branchs, nhập lệnh sau:

git branch --list

Khi đã xong, làm theo các bước sau:

 1. Sử dụng lệnh rename branch Git với option -m:
  git branch -m new-name
 1. Bạn có thể đổi tên local branch từ một branch khác bằng lệnh sau:
  git checkout master
  git branch -m old-name new-name
 1. Cuối cùng, lệnh sau sẽ liệt kê tất cả – local và remote – branch để xác nhận tên đã được đổi:
  git branch -a

Cách rename branch git từ xa

Mặc dù không thể rename remote branch trực tiếp, quá trình rename branch git từ xa đơn giản trong 3 bước:

 1. Để bắt đầu, bạn cần rename local branch bằng các bước trước.
 2. Sau đó xóa branch branch rồi push branch mới lên. Bạn làm vậy bằng lệnh:
  git push origin --delete old-name
  git push origin :old-name new-name
 1. Cài lại upstream branch cho tên local branch mới là xong:
  git push origin -u new-name

Làm thế nào để tạo git branch mới

Trước khi tạo một branch mới, nhớ là mỗi repository chưa một master branch sẽ ảnh hưởng đến tính sẵn sàng của dự án. Khi bạn tạo mới branch, Git chỉ làm một việc là tạo mới pointer.

Chúng tao có thể tạo Git brnach mới bằng các bước sau:

 1. Chuyển tới thư mục root của master branch:
  cd repository-name
 2. Tạo branch mới từ master branch
  git branch new-branch-name

  Hoặc bạn có thể tạo branch mới và chuyển tới nó:

  git checkout -b new-branch-name

  Bạn có thể clone branch rồi chuyển tới nó:

  git checkout -b new-branch-name origin/new-branch-name
 1. Chuyển tới branch mới:
  git checkout new-branch-name
 1. Cuối cùng, xác nhận lại bạn đang ở branch mới:
  git status

Làm thế nào để xóa Local Git Branch

Để xóa local branch, bạn có thể dùng một trong các Git commands:

git branch -d branch_name
git branch -D branch_name

Tùy chọn  -d (–delete) sẽ xóa local branch nếu bạn đã push và merge nó lên branch remote.

Tùy chọn   -D (–delete –force) sẽ xóa local branch bất kể bạn có push và merge nó lên remote branch hay chưa.

Làm thế nào để xóa Remote Git Branch

Bạn có thể xóa remote branch bằng cách chỉ định cả remote và branch name. Trong nhiều trường hợp, remote name là gốc, và lệnh được thực thi như sau:

git push remote_name --delete branch_name
git push remote_name :branch_name

Kiểm tra và so sánh

Trong Git, bạn có thể xem bất kỳ thay đổi nào được làm ở bất kỳ lúc nào. Để xem thay đổi chỉ cần nhập lệnh sau:

git log

Hoặc nhập lệnh sau cho thêm nhiều chi tiết:

git log --summary

Git Branches là gì?

Git là hệ thống quản trị phiên bản – distributed version control system (DVCS) nơi mọi người cùng đóng góp vào dự án. Thao tác ban đầu với Git phải thông qua dòng lệnh nên có thể phức tạp. Nó được thiết kế chủ để cho tốc độ, bảo mật và tính linh hoạt trong việc quản lý dự án.

Branches là một nhánh độc lập của một dự án. Chúng là cách để làm việc chung với master branch, nhưng độc lập về code không sẵn sàng. Branchs giúp xóa bớt nhữn4g lịch sữ mà bạn đã merge chúng vào.

Git branching giúp bạn tạo, xóa và lập danh sách branchs. Tuy nhiên, một branch cũng có thể hoạt động như pointer để chỉ đến snapshot của thay đổi bạn vừa tạo – hoặc muốn tạo – cho file dự án. Nó hữu dung trong tình huống bạn muốn thêm tính năng hoặc sửa lỗi trong dự án.

Một branch không chỉ đóng gói thay đổi mà còn đảm bảo những code không ổn định không được nhập vào dự án chính. Khi đã cập nhật xong code của branch, bạn có thể merge vào branch đang chạy với master branch.

Git Repository là gì?

Repository hoạt động giống một thư mục cho dự án – nó chứa tất cả files và chứa toàn bộ lịch sử thay đổi. Repositories có thể riêng tư hoặc public để bạn chia sẽ nó với người khác trong tổ chức của bạn.

Khi bạn đã khởi chạy Git repository, nó tạo thư mục .git/ trong thư mục gốc của folder dự án. Đây là nơi Git kiểm tra thay đổi trong file dự án, lưu objects, refs và nhiều thông tin khác để quản lý repositories.

Hãy cẩn thận đừng xóa thư mục .git/, nếu bạn không cố ý vi2 nó sẽ xóa toàn bộ lịch sử dự án..

Làm thế nào clone một repository từ xa

Để clone một repository từ xa ta sử dụng option clone trong Git command. Ngoài ra, còn cần xác định rõ URL

 1. Bạn có thể clone master branch từ một remote repository bằng cách dùng HTTPS hoặc SSH.
  Cho HTTPS:

  git clone https://github.com/user-name/your-repository-name.git

  Cho SSH:

  git clone ssh://github.com/user-name/your-repository-name.git
 2. Để chuyển tới thư mục gốc của cloned repository, bạn có thể dùng lệnh cd:
  cd your_apps
 1. Kiểm tra tình trạng của branch dễ dàng bằng lệnh sau:
  git status

Thông tin thêm về Git

Nếu bạn cần thông tin khác để sử dụng, có tài liệu chính thức online bạn nên xem. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm bài các lệnh cơ bản của Git, hướng dẫn sử dụng PuTTY SSH terminal để kết nối tới tài khoản web hosting, hoặc cách kết nối tới VPS server.

Lời kết

Vậy là xong! Giờ bạn có thể quản lý Git branch bằng lệnh git. Bạn có thể rename branch git, tạo mới, liệt kê Git branches, xóa branches.

Nếu bạn có gặp khó khăn gì trong việc rename branch git hoặc thực hiện các thao tác trên, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hy vọng bài viết này hữu dụng với bạn.

Author
Tác giả

Hai G.

Hải G. là chuyên gia quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress và đã dùng nó hơn 5 năm nay. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch và tư vấn cho các bạn trẻ khởi nghiệp.